h e m

föregående

"Travel through shape"

maskin som visar tredimensionell film.

en animation där ett hålrum

undan för undan blottläggs