h e m

föregående

 

en hålighet inuti en gipskub

jag kommer åt innehållet

genom att skikt efter skikt

slipa mig igenom kuben